FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

हिमाली गाउँपालिकाले आ.व.२०७६।०७७ को निर्माण हुने बोल्ढीक धिम-पाँडी सडक, कुवाडी बिच्छ्याँ सडक, कुवाडी जल विद्युत र भवानी मा.वि.को निर्माण कार्यको लागि  मिति २०७७।०१।२२ गते बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।  मिति २०७७।०२।२० गते बोलपत्रदाताहरुबाट आवेदनहरु परी मिति २०७७।०२।२१ गते सबै बोलपत्रदाताहरु

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धीत सबैलाई ।

काठमाण्डौ राहत वितरणको लागि सम्पर्क व्यक्तीहरु

हिमाली गाउँपालिकाले विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) रोग विरुद्ध लड्न देशले बन्दाबन्दी गरेको अवस्थामा मिति २०७७ साल बैशाख १६ गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले जिल्ला  बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय अ गरेको छ ।

Pages