FAQs Complain Problems

११ औँ गाउँ सभामा सम्पूर्ण गाउँ सभा सदस्य ज्यूहरु

Read More

हिमाली गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको स्थान ।

Read More

हिमाली गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको वैठक वडा न‍.३ रानीसैनमा

Read More

हिमाली गाउँपालिकाकाे प्रशासकिय भवन ।

Read More

संक्षिप्त परिचय

बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीबाट करिब ७५ कि मी टाढा उत्तर पुर्वि दिशामा रहेको यस हिमाली गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ८३०.३४ वर्ग कि मी रहेको छ । गाउँपालिका भाैगाेलीक अवस्थितिका हिसावले हेर्दा २९ डिग्री २८ मिनेट ५० सेकेन्ड उत्तरदेखी २९ डीग्री ५७ मिनेट १० सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश र ८१ डीग्री २९ मिनेट ४० सेकेन्ड पुर्व देखी ८१ डीग्री ४७ मिनेट ४० सेकेन्ड पुर्वी देशान्तरमा फैलीएकाे छ । यस गाउँपालिकाकाे सिमाना पुर्वमा मुगु जिल्ला , पश्चिममा वझांङ जिल्ला , उत्तरमा हुम्ला जिल्ला र दक्षिणमा

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9858021521
उपाध्यक्ष
9866819514

कर्मचारी

नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9848555523
rajbdrbhandari781@gmail.com
सहायक पाँचौ
9849070370
kabindra2046pandey@gmail.com
सूचना प्रविधि अधिकृत
9766914505
ito.himalirulmun@gmail.com , jayendramalla40@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि :शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१‍. बुवा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपी

२‍. नावालकको २ प्रति फोटो ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- चार आना सम्म - १५०० , चार आना माथि प्रति थप आना - ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निबेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

 

२) जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

 

३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा

 

४) सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भए साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरीकताको प्रतिलिपि

 

५) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद

 

६) निवेदक स्वयम वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपी 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- २१ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका कार्यालय (भुमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा)
सेवा शुल्कः- गाउँपरिषदको निर्णयबमोजिमको नक्शा-पास दस्तुर र जरिवाना
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता नं.देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा ।
 • कित्ताकाट भएको भए सोको  प्रमाणित फाईल नक्सा
 • कार्यालयको स्वीकृत फरमेट मा तयार भएको कम्प्युटरकृत
 • गरिएकोघरको डिजाइन नक्सा – ३ प्रति
 • तला थपको लागी भए पहिले नक्सा पास भएको घरकोडिजाइन नक्सा र घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस न.पा.मा दर्ता
 • गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सापास फाराम राजस्व प्रशासन  बाट
 • खरिद गर्नु पर्ने
 • गत बर्षसम्म न.पा.लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण,
 • फोटो ४ प्रति
 • व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (व्यावसायको हकमा)
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि :शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) पिताको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र प्रतिलिपिको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

 

२) जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

 

३) विवाहित महिलाको हकमा पतिको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

 

४) चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (बिद्यार्थीको हकमा)

 

५) विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (बिबाहिताको हकमा)

 

६) बसाँईसरी आएको हकमा बसाँई सराईको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

 

७) दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति

 

८) चालुआ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

 

९) कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको शिफारिस 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, ३५ दिन पछि रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

पति पत्निको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

गाउ वाहिरको ना.प्र.पत्र भएमा बसाई सराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

पत्निको माईती तर्फको अविभावकको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि

जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, ३५ दिन पछि रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. संम्वन्धित व्यक्तिहरुको गा.प्र.प. को प्रतिलिपि

२. गाउ वाहिरबाट बसाइ सरिआएको भए सरिआएको ठाउँबाट ल्याएको सराइ प्रमाण पत्रको सक्कल प्रति

३. सरी जाने स्थानको आफ्नो वा परिवारको नाममा भएको भए जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना फाँट
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका कार्यालय (योजना शाखा)
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. वडा कार्यालयको सिफारिस ।

२. उपभोक्ता समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपी ।

३. लागत इस्टिमेट

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कार्यलय प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका कार्यालय (महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उप शाखा )
सेवा शुल्कः- नि :शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

- निबेदन

- १६ वर्ष मुनिको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि

- नागरिकताको प्रतिलिपि

- वडाको सिफारिस

- आपंगता देखिने पस्स्वोर्ड साइजको ४ प्रति फोटो