FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हिमाली गाउँपालिकाको ३ बर्षे राजश्व सुधार कार्ययोजना ।

७९।८० 10/16/2022 - 14:06 PDF icon @Himali Gaunpalika.pdf

हिमाली गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययाेजना मस्यौदा प्रतिवेदन ।

७८।७९ 07/03/2022 - 16:50 PDF icon हिमाली गाउँपालिकाको राजश्व सुधार मस्यौदा प्रतिवेदन.pdf

विषयगत विभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइहरु एवं जनशक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण ।

७७/७८ 01/05/2022 - 11:01 PDF icon विषयगत विभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइहरु एवं जनशक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण ।

हिमाली गाउँपालिकाकेा प्राविधिक कर्मचारीकेा लागी वनेकेा कार्यविधी २०७५।०३।१४

७५/७६ 09/12/2018 - 10:25 PDF icon ३२. प्राविधिक कर्मचारी करार.pdf

हिमाली गाउँपालिकाको एकिकृत सम्पति व्यवस्थापन नमुना कार्यविधी २०७५/७६

७५/७६ 09/10/2018 - 23:36 PDF icon २५. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf

हिमाली गाउँपालिकाको गरिवी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन २०७५/०३/१४

७५/७६ 09/10/2018 - 17:51 PDF icon २६. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४.pdf