FAQs Complain Problems

करार पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।

COVID- अस्थायी अस्पताल संचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७७ का आधारमा यस हिमाली गाउँपालिका अन्तरगत संचालन गर्नुपर्ने कोभिड १९ अस्पताल संचालन गर्नको लागि र नयाँ स्थापना हुने प्रयोगशालाको लागि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी करार सेवामा लिई सेवा संचालन गर्नुपर्ने भएकोले समयमा नै सम्पर्क राखौ । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: