FAQs Complain Problems

७७/७८

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

ठेक्का रद्ध गरिएको सम्बन्धमा सूचना

Letter of Intent

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सम्बंधमा ।

हिमाली गाउँपालिका को क्षेतीको विवरण २०७८ असोज ३१ देखि कार्तिक २ सम्मको सम्पूर्ण विवरण