FAQs Complain Problems

वार्ड नं ७

Image: 

वडा अध्यक्ष तपेन्द्र शाही

Population: 
कुल जनसंख्या ७७९ रहेको छ भने कुल क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) २५.८२ रहेकाे छ ।
Ward Contact Number: 
वडा अध्यक्ष तपेन्द्र शाही (9849167550)