FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हिमाली गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

श्री सम्बन्धित सबैका लागि ।

व्यवसाय दर्ता तथा पान नं वितरण गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन र परिक्षा सम्बन्धमा ।

हिमाली गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको सूचना ।

दस्तावेज: