FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हिमाली गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

श्री सम्बन्धित सबैका लागि ।

रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना संशोधन गरिएको ।

रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अत्यन्त जरुरी सूचना

आ‍‍.व. २०७९।८० को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यसूची र समय तालिका ।